Drakshadi Kashaya

Drug Name: Drakshadi Kashaya

Patended Or Classical: Classical

Drug Type: Kashayam

Dosage: Intake 5-15ml kashaya in four fold lukewarm water in empty stomach or as directed by the physician.

Theraptic Usage: Effective in fever, alcoholism, vomiting, swooning, giddiness,thirst, jaundice, vomiting blood and bleeding.

For Kasaya:

Sanskrit name Malayalam Name Botanical name Percentage
Draksha Munthringa Vitis vinifera 24
Madhooka Irrapakathal Bassia longifolia 24
Lodhra Pachotintholi Synplocos racemosa 24
Kasmarya Kumizenveru Gmelina arboreum 24
Sariba Nannarikezing Hemidesmus indicus 24
Mustha Muthenga Cyperus rotundus 24
Amalaka Nellikathod Phyllanthus emblica 24
Hribeera Iruveli Pavonia odorata 24
Patmakesara Thamarayali Nelumbium specisum 24
Patmaka Pathimukam Caesalpinia sappan 24
Mrinala Thamaravalayam Nelumbium specisum 24
Chandana Chandanam Santalum album 24
Useera Ramacham Vetiveria zizanioides 24
Neelotpala Karinkuvelkezing Aegle marmelos 24
Parooshaka Chitenthalveru Grewia asiatica 24

X