Gandharvahasthadi Kashayam

Drug Name: Gandharvahasthadi Kashayam

Patended Or Classical: Classical

Drug Type: Kashayam

Dosage: Intake 5-15ml kashaya in four fold lukewarm water in empty stomach or as directed by the physician.

Theraptic Usage: This is good for a harmless purge at all times. This corrects indigestion and develops appetite.

For Kasaya:

Sanskrit  Name Botanical name Malayalam Name Percentage
Gandharvahastha Ricinus Communis Avanakenveru 33.302
Chiribilwa Holoptelia Integrifolla Njetaventhalir 100
Huthasa Plumbago Zeylanica Koduvelikezing[shudhi] 100
Viswa Zingiber Officinale Chukku 33.302
Pathya Terminalia Chebula Kadukathod 100
Punarnava Boerhavia Diffusa Thavizmaveru 33.302
Yavashaka Hedysarum Alhagi Kodithuvaveru 33.302
Bhoomithala Nilampenakezing 33.302

X