Gopeechandanadi Gulika

Drug Name: Gopeechandanadi Gulika

Patended Or Classical: Classical

Drug Type: Gulika

Theraptic Usage: Good for fever,asthma,cough and for spruee.

Herbs:

Sanskrit name Botanical name Malayalam Name Percentage
Gopi Hemidesmus indicus Nannarikezing 100
Chandna Santalum album Chandanam 100
Valaka Pavoia odorata Iruveli 100
Thriphala Terminalia chebula Kadukathod 100
Phyllanthus emblica Nellikathod 100
Terminalia belerica Thanikathod 100
Mustha Cyperus rotundus Muthenga 100
Chaturjata Elettaria cardamomum Aelethiri 100
Cinnamomum cassia Elevengentholi 100
Cinnamomum tamala Pachila 100
Mesua fera Nagapoov 100
Jathikosa Myristica fragrans Jathipatrika 100
Jathiphala Jathika 100
Lavangakusuma Cinnamomum zeylanicum Karampoov 100
Karpoora Camphor Pachakarpooram 100
Jeenoshana Symphorema polyandrum Valmulku 100
Draksha Vitis vinifera Munthiri 100
Arya Andrographis paniculata Kiryath 100
Yavani Cuminum cyminum Jeerakam 100
Carum nigrum Karinjeerakam 100
Nigella sativa Perinjeerakam 100
Kaisika Mashika 100
Nisa Curcuma longa Varatmanjil 100
Venamra Paringepatta 100
Gopasika Pasupashi 100
Rasna Vanda roxburghii Aratha 100
Ajaji Cuminum cyminum Assali 100
Gadahwaya Saussura lappa Seemakottam 100
Mrigamada Moschus Kasthuri 100
Useera Vetivera zizanioides Ramacham 100
Kasmeeraka Cinnamomum zeylanicum Karampoov 100
Himgu Ferula foetida Kayam 100
Ugra Acorus calamus Vayamb 100
Lasuna Allium sativum Velulli 100
Suradaru Cedrus deodara Devatharam 100
Madhuka Glycyrrhiza glabra Irratimadhuram 100
Bhoonimba Poothirichundaveru 100
Gorochana Bezoar Gorochanam 100
Agragrahi Akkikaruka 100
Ajamoja Carum roxburghianum Ayamodaka 100
Champakasuma Michelia champaka Chempakapoov 100
Rudraksha Elaeocarpus tuberculatus Rudraksham 100
Saindhava Rock salt Inthuppu 100
Ela Elettaria cardamomum Aelethiri 100
Vakuchi Psoralea coryliforia Karpokilari 100
Thejini Celastrus paniculata Cherupunnayari 100
Hariyava Holarrhena antidysenteri Kudakapalyarica
Dhanya Coriandrum sativum Kothambalyari 100
Vidamga Embelia ribes Vizalari 100
Sati Hedychium spicatium Kachoorikezing 100
Pata Cissampelos pareira Patakezing 100
Thryooshana Zingiber officinale Chukku 100
Piper nigrum Kurumulku 100
Piper longum Thippali 100
Ambara Amber-succinium Meenamber 100
Krimahara Embelia ribes Krimisatru 100
Khanda Kalkandam 100
Sitha Sugar Panchasara 100
Droovam
Jambeeraswarsa Juice of lemon Cherunarang neer
Karpooravalli Kanjikoorkila neer
Swarsa

X