Kaisoragulgulu Vatika

Drug Name: Kaisoragulgulu Vatika

Patended Or Classical: Classical

Drug Type: Gulika

Theraptic Usage: Good for wounds, rheumatoid arthritis, skin troubles,fistula, boils, ulcers,diabetes, ascitis,cough, swelling anaemia and indigestion.

For Kasaya:

Sanskrit name Botanical name Malayalam Name Percentage
Thriphala Kadukathod Terminalia chebula 10.431
Nellikathod Phyllanthus emblica 10.431
Thanikathod Terminbalia belerica 10.431
Amritha Chitamrith Tinospora cordifolia 62.59
Gulgulu Gulgulu Balsamodendron mukul

For Choornam:

Sanskrit name Botanical name Malayalam Name Percentage
Thriphala Kaduka Terminalia chebula 0.318
Nellika Phyllanthus emblica 0.318
Thanika Terminalia belerica 0.318
Guloochi Chitamrith Tinospora cordifolia 0.318
Trikatu Chukku Zingiber officinale 0.97
Muluku Piper nigram 0.97
Thippali Piper longum 0.97
Vidamga Vizalari Embelia ribes 0.478
Danthi Nagadanthi[shudhi] Baliospermum montanum 0.478
Trivrith Trikolpakunna Ipomoea turpethum 0.97

X